บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด Tel:02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail:sale@tools.in.th LINE ID:@neonics

ข้อความต้อนรับ

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ยินดีต้อนรับ จัดจำหน่าย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล ในราคามาตราฐาน สินค้าคุณภาพ จัดส่งทั่วประเทศไทย
เครื่องชั่งดิจิตอล
เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา
เครื่องชั่งละเอียดสูง
เครื่องชั่งวิทยาศาสตร์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์
เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดความเร็วลม Hotwire
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดความดังเสียง
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ
เครื่องวัดอุณหภูมิห้อง
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนาเหล็ก
เครื่องวัดความหนาสี
เครื่องวัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็มน้ำทะเล
เครื่องวัดความเค็มในอาหาร
เครื่องวัดคลอรีน
เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร Food Thermometer
pH Controller and Monitor
pH Meter
Handhelds pH Meter แบบปากกา
pH Meter แบบมือถือ
pH meter แบบตั้งโต๊ะ
Thermo Hygrometer
ORP Meter
TDS Meter
เครื่องวัด EC
เครื่องวัด pH ORP Meter
เครื่องวัด EC TDS Meter
เครื่องวัด pH EC TDS Meter
เครื่องวัด Multiparameter
EC Meter
Buffer Solution
ORP Calibration Solution
pH Buffer แบบซอง
pH Buffer Solution
EC TDS Calibration Solution
กระดาษลิตมัส วัดค่าph
เครื่องวัด ph ดิน
ไมโครมิเตอร์
กระดาษวัดคุณภาพน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น
DO meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
น้ำยาและอุปกรณ์สำหรับ DO Meter
เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
ชุดทดสอบทางเคมี
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องกวนสาร
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น
กระดาษทดสอบน้ำมัน
ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
เครื่องวัดแอมโมเนีย Ammonia Meter
น้ำยารักษาหัววัดและน้ำยา Cleaning Electrode
เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger
เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer
เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ Hydroponics
เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
เครื่องวัดความชื้นในดิน
เครื่องวัดความชื้นกระดาษ ซีเมนส์ ไม้
เครื่องวัดก๊าซ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Leak Detector
เครื่องควบคุมค่า pH
เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Water Purification System
ปั๊มดูดสารเคมี
มิเตอร์ริ่งปั๊ม
ปั๊มทนกรด-ด่าง
ปั๊มไดอะแฟรม
เครื่องเขย่าสาร
น้ำยามาตรฐาน
น้ำยามาตรฐาน pH Buffer
น้ำยามาตรฐาน EC
น้ำยามาตรฐาน TDS
น้ำยามาตรฐาน ORP
น้ำยามาตรฐาน pH แบบซอง
หัววัด Electrode
หัววัด pH Electrode
หัววัด ORP Electrode
หัววัด EC/TDS Electrode
หัววัด DO Electrode
เครื่องวัดฟลูโอไรด์
เครื่องไตเตรท
เครื่องวัดความเปรี้ยว
เครื่องวัดไนเตรท
เครื่องวัด COD
เครื่องวัดฟอสเฟต
เครื่องวัดซัลเฟต
เครื่องวิเคราะห์สารละลาย
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ
เครื่องวัดความดันลม
เครื่องวัดการหักเหของแสง
เครื่อง Refractometer
เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
เครื่องวัดความต้านทานฉนวน
เครื่องวัดฝุ่น Particle Counter
เครื่องวัดความแข็ง
กล้องถ่ายภาพความร้อน
เทอร์โมสแกน
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer
เทอร์โมมิเตอร์
เครื่องวัดสี Color meter
เครื่องวัดทองแดง
เครื่องวัดสารโลหะหนัก
เครื่องตรวจจับโลหะ
เครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ
กล้องงู
กล้องส่องในท่อ
กล้อง Borescope
กล้องบอร์สโคป
เครื่องวัดสีของน้ำ
เครื่องวัดความหนืด
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
แคล้มมิเตอร์
คลิปแอมป์
เครื่องวัดความเรียบ
เครื่องวัดแรงดึง แรงกด
เครื่องวัดค่า AW
เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้ง
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Sampling Bag
ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ Gas Sampling Bag
Sound Calibrator
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

ตรวจเช็คสถานะการสั่งซื้อ


กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร


ติดตอราผ่าน Line

LINE ID: @neonics

ติดตเราทาง line

เครื่องมืวด เครื่อมืวัดอุตสหกรม

บริษ นีโนิคส จกัด นเขาและจัดจห่ายครื่องวัดทงวิทยศสตร์ เรืองือวัด เคร่องมอวัดอตสาหกร เครื่งชังดิจิตอ รื่องวัดคมเร็วลม อุกณ์ป้องกัอัตรายส่วนบคล จัดหสินคาประเภทอตสหกรมและรงงานลายประเภ้ให้ตรกับคมต้องารทกกลุ่มลูกค้า ลิตภณฑหลายรายการที่เามีหบริการ เช่นเครื่อวัะยะเลเซอ์ เครื่องวดามดังเสีย เครื่องวัคมเร็วรอ pH meter และสิน้าเค่องมอวัดอ่ๆ ินค้าคณภสูง พร้อมบิการจัดสงั่ประเทศ เครื่องมืัดในานอุตาหกรรถูกัฒนาจากเคร่งวัดทีมีกรแสดงค่ดยใช้สเกลละมเข็มชี้ท่รียกวาเคร่องวัระบบอาล็อก หรือ Analog Instrument ซึ่งใมาย่างยาวนน และได้ถกฒนาต่อเนื่ให้หลายูปแบบแสดงคออกาเป็นรบบตัเลขบนน้าจอระบบิิทัลหือี่เรียกวา Digital Instrument ติต่อ-อบถาม ทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

Mastech (22) Dawson (1) HM Digital (13) LemonBest (1) Nubee (1) Benetech (73) KEDIDA (3) CEM (23) Guilin Guanglu (3) Hanna Instruments (496) HT TECH LIMITED (2)

ารสอบเียบครื่องือวัดอุตสารม

ควาคดเคลื่อน (Tolerance): คำศท์ที่สำคัญนีหมายถึงรเบ่ยงเบท่อนุญาตจากค่าท่ระุ อปกรณ์อุตสาหกรรมุชิ้มีความทนตอการสอบเทียบที่ะบไว หากมูลค่าส่งออสูงก่ค่าวามคลาคลื่อนที่ระบคุณจะต้อับสินทรัพ์้วยวิธีกรที่จะสร้า่าารวัดทีอนุาต โดปติผูผลิตจระบุไ้นแผ่นข้อมูซึ่มีระดัควาคลาดเลือนสูงสุสี่ระับ คามอดท 1 คือวามแคบท่สุดและควอทน 4 เป็นควกว้างที่สด

ความแม่น (Accuracy Ratio): ป็นการแสดคามสมพัน์ระหว่งความูกต้องขงมารฐานกทดสอบและควมถูต้องขงเครืองมืภายต้การทดสอบ ผูผลิส่วนใญ่แนะนำให้อัราส่วนควมูกต้องของ 4: 1 สำหรับสิรพย์ใด ๆ

กาตรวจสอบยนกับ (Traceability): ให้แน่จ่าคุณทำการปรัเทียทังหมดามาตรานที่เป็นที่ยอมบในรดับสาล การวัดจะีปะโยน์กบคุณากว่าเมื่อการวดนั้นเียข้องกับกวัดแบบเดียกันซึ่งสามทำได้ในสถนี่หรือวลาต่างกัน ปัจันี้ชวยในการรักากรบวนารผลิตนการบคุม